Εξωτερικό κουτί για Θερμοστάτη, Κατάλληλο για :

  • Ένθετα
  • Τζάκια Κασέτες