Γραμμές αερίου DUNGS

Οι γραμμές αερίου είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικό ταχυσύνδεσμο και φλάτζα προσαρμογής στον καυστήρα.

Περιλαμβάνουν: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.

Τιμή: ____
Τηλεφωνήστε στο 2310 467323 για την καλύτερη τιμή της αγοράς !

Περιγραφή

Οι γραμμές αερίου είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικό ταχυσύνδεσμο και φλάτζα προσαρμογής στον καυστήρα.

Περιλαμβάνουν: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.

Τιμή: ____
Τηλεφωνήστε στο 2310 467323 για την καλύτερη τιμή της αγοράς !
Κατασκευαστής: RIELLO

Τεχνικές πληροφορίες
Γραμμές αερίου DUNGS

MBDLE 305 G BS 1 16-52
MBDLE 405 G BS 2 35 – 91
MBDLE 407 G BS 3 65 – 150
MBDLE 407 G BS 4 110 – 170
MBDLE 410 G BS 3 65 – 189
MBDLE 410 G BS 4 110 – 230
MBDLE 412 G BS 4 110 – 230
MBDLE 412 G RS 5 160 – 300
MBDLE 412 G BS 4 110 – 246
MBDLE 415 G RS 5 160 – 330
MBDLE 415 G RS 5 160 – 330

Τίτλος

Go to Top