Περσίδα “Wave” λευκή για  Κιτ “Wind Air”

22 x 22 cm